Informatie op deze website

SOOF Makelaars besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Desalniettemin kunnen onverhoopt toch onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde informatie voorkomen. SOOF Makelaars wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand terzake deze onjuistheden en/of onvolkomenheden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de daarop getoonde informatie en/of afbeeldingen berusten bij SOOF Makelaars. Het is niet toegestaan (gedeelten van) deze website, de daarop opgenomen informatie en/of de daarop getoonde afbeeldingen in welke vorm en op welke wijze dan ook, te wijzigen, te verveelvoudigen, op te slaan in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, te verspreiden en/of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SOOF Makelaars.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Het is enkel toegestaan gebruik te maken van deze website indien u instemt met de Algemene Voorwaarden van SOOF Makelaars, welke Algemene Voorwaarden raadpleegbaar zijn via deze website. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze Algemene Voorwaarden.