Het opzeggen van de huurovereenkomst woonruimte: de opzeggingsgronden en de wijze van opzeggen

 In In het nieuws

Een huurovereenkomst kan op verschillende manieren ten einde komen: door ontbinding, opzegging of beëindiging met wederzijds goedvinden. In deze blog staat de opzegging centraal en zal er uitleg worden gegeven over zowel de opzeggingsgronden als de opzeggingsformaliteiten. Want wanneer mag de huurovereenkomst precies worden opgezegd en op welke wijze moet dat?

Het opzeggen van de huurovereenkomst woonruimte: de opzeggingsgronden

Bij de opzegging van de huurovereenkomst moet de verhuurder van een woonruimte de gronden vermelden die tot de opzegging hebben geleid. Zonder vermelding van de grond, is de opzegging nietig. Het idee achter dit vereiste is dat de huurder moet weten waar hij mee te maken heeft zodat hij zijn eventuele proceskansen kan inschatten en de afweging kan maken om al dan niet met de opzegging in te stemmen. De opzeggingsgronden staan in de wet vermeld. Lees de hele blog op www.spaansadvocaten.nl

 

 

 

Recommended Posts

Leave a Comment