ROZ-model versus Wet Doorstroming Huurmarkt

 In In het nieuws

Op 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden. Vóór 1 juli 2016 gebruikten veel verhuurders een standaard ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte (versie 30 juli 2003). Op dit moment is dit nog steeds de meest recente (gepubliceerde) versie op de website van ROZ.

Wat zegt het ROZ-Model nu?

In dat ROZ-model is in artikel 3.1 vermeld dat de huurovereenkomst aangegaan is voor de duur van één jaar en dat tijdens deze periode partijen deze huurovereenkomst niet tussentijds kunnen opzeggen. Verder is in artikel 3.1 vermeld dat indien een bepaalde tijd (in dit geval één jaar) verstrijkt zonder opzegging tegen het einde van de bepaalde tijd, de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd doorloopt.

Het effect van een dergelijke huurovereenkomst is dat de huurder gedurende het eerste jaar niet tussentijds kan opzeggen. Dit heeft tot gevolg dat de verhuurder gedurende het eerste jaar zeker is van de huurinkomsten. Lees het hele artikel op www.vastgoedactueel.nl

Recommended Posts

Leave a Comment